Accessibilitat

El lloc http://transparencia.conselldeivissa.info s’ha desenvolupat utilitzant les guies de disseny i programació accessibles, de manera que es garanteixi l’accés universal al major nombre possible d’usuaris i usuàries.

Aquestes guies es basen en les recomanacions WCAG/WAI del World Wide Web Consortium (W3C), que és un consorci internacional encarregat de la supervisió de les tecnologies i estàndards d’Internet. En tot moment s’ha aplicat el nivell d’accessibilitat AA contemplat en aquestes recomanacions.

Anàlogament, el codi font d’aquest lloc web utilitza les tecnologies XHTML i CSS2, que són les que recomana el W3C per a una correcta visualització i garantia de l’adequada separació entre estil i contingut així com la independència dels dispositius de navegació perque s’ha desenvolupat seguint els esquemes de disseny Responsive Web Design (o disseny web adaptable).

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?