Administració de documents i arxius de la institució

Gestió de documents electrònics i arxius. Eliminació de documents

L’any 2006 es va aprovar la Llei 15/2006, del 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 28 d’octubre de 2006; BOE núm. 285, de 29 de novembre de 2006) com a instrument que regula dos aspectes fonamentals per a la salvaguarda de la memòria històrica i dels documents que avui serveixen a l’administració i la ciutadania i, demà, serviran per mantenir aquesta memòria: el patrimoni documental i els arxius de les Illes Balears.
Així mateix la llei esmentada estableix el marc per al desenvolupament dels arxius de les Illes Balears i atorga als consells insulars diverses competències sobre aquest tema. En concret a l’article 42 b els encomana la creació de les comissions tècniques insulars, òrgans consultius en matèria d’arxius i fons documentals de cadascuna de les Illes, la creació de les quals es va formalitzar el 2 de Juny de 2008 a través d’un acord plenari al Consell de Mallorca (BOIB núm. 105, de 29 de juliol de 2008).

El 2011 s’aprovà l’Ordenança reguladora de l’administració electrònica del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 105, de 9 de juliol de 2011), que regula la utilització per l’Administració del Consell dels mitjans electrònics en les seues relacions amb la ciutadania i les altres administracions públiques, i en el desenvolupament dels seus serveis i gestió de procediments administratius.

Els procediments i les regles vigents per eliminar documents es regulen en la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears (BOIB núm. 152, de 28 d’octubre de 2006).

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?