Avis legal

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest Portal de Transparència i dels distints elements en ella contenguts són titularitat del Consell Insular d’Eivissa.

El Consell Insular d’Eivissa se reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre l’informació contenguda a la web o en la seva configuració o presentació.

L’accés i l’ús de la web és d’exclusiva responsabilitat de l’usuari. El Consell Insular d’Eivissa no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar de l’esmentat accés o ús de l’informació, amb excepció d’aquelles actuacions que resultin de l’aplicació de les disposicions legals a les que s’hagi de sotmetre en l’estricte exercici de les seves competències.

El Consell Insular no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o contenguts dels enllaços de tercers als que fa referència la web.

La utilització no autoritzada de la informació contenguda a aquesta web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial del Consell Insular d’Eivissa donarà lloc a l’exercici de les accions que legalment siguin adients i, en el seu cas, a les responsabilitats que de l’esmentat exercici es derivin.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?