Dret d’accés a la informació publica

  Quina és la informació pública que la ciutadania pot demanar i quin és objecte del dret d’accés? S’entén per informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder d’algun dels subjectes que integren les administracions públiques i que hagin estat elaborats o adquirits en l’exercici…

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?