Comissió Tècnica de Secretaris

La Comissió Tècnica de Secretaris és un òrgan col·legiat, d’estudi i d’assessorament dels òrgans decisoris del Consell, encarregat primordialment de preparar les deliberacions i els acords del Consell Executiu.

La Comissió estarà integrada pels secretaris tècnics del Consell Insular i per la secretària o el secretari del Consell. La Comissió es reunirà setmanalment el dia i l’hora que es fixi a la seua primera sessió.

Trobaràs més informació sobre el funcionament i competències dels diferents òrgans en el Reglament Orgànic del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?