Compatibilitat de les activitats

No s’han dictat resolucions per l’òrgan competent sobre la compatibilitat de les activitats privades a realitzar pels càrrecs.

Qualsevol càrrec públic del Consell d’Eivissa tindrà dedicació exclusiva, tal com diu l’article 67 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 67:
Els membres del Govern han d’exercir les seves funcions amb dedicació exclusiva i estan sotmesos a la legislació sobre incompatibilitats i
conflicte d’interessos dels membres del Govern i dels càrrecs públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears
.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?