Convenis 2017

NUM CONV.DENOMINACIÓ SEGUIMENT REGISTRE CONVENIS EXERCICI 2017FASE EXECUCIÓDATACONSELLERIA
ene-17Conveni amb l'Ajuntament d'Eivissa per a l'autorització de l'ús com a recurs d'acollida nocturna de dos habitatges per al recolzament del protocol d'alerta per climatologia i d'ona de fred per a l'hivern 2017.Marga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
feb-17Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears i els ajuntaments de l'illa d'Eivissa per al desenvolupament d'un projecte pilot per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears.ARXIVAT/BOIB núm. 37/2017 02/02/2017INDÚSTRIA
mar-17Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Eivissa, en matèria de serveis socials, per al finançament del projecte de construcció d'un centre de baixa exigència, d'àmbit insular, a una parcel·la de la ciutat d'Eivissa situada al polígon es Gorg.ARXIVAT13/06/2017SANITAT I BENESTAR SOCIAL
abr-17Conveni amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears per al finançament dels programes de Serveis Socials Comunitaris Bàsics, per a l'any 2017 (PPB)ARXIVAT05/07/2017SANITAT I BENESTAR SOCIAL
may-17Acord de col·laboració amb la Fundació Deixalles en matèria d'Inserció Sociolaboral.ARXIVAT28/03/2017SANITAT I BENESTAR SOCIAL
jun-17Conveni de col·laboració amb ENDESA Distribución Eléctrica, S.L.U. per a la cessió de canalitzacions d'infraestructures elèctriques afectades per les obres de condicionament de la travessera de la PMV-810.1 del nucli urbà de Jesús.ARXIVAT07/04/2017XARXA VIÀRIA
jul-17Conveni de col·laboració amb el Bisbat d'Eivissa en matèria de patrimoni cultural per a la promoció, la difusió i visites de les esglésies de Sant Jordi, de Sant Josep, de Sant Antoni, de Sant Miquel, de Santa Eulària, de Sant Pere "el Convent" i de Santa Maria "Catedral d'Eivissa".ARXIVAT12/05/2017PATRIMONI
ago-17Acord sectorial amb la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries per al desenvolupament del conveni marc entre el CIE i la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries de 12 de juny de 2006, per a l'edició d'una revista penitenciària, any 2017.Marga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
sep-17Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, per a l'execució de les mesures no privatives de llibertat en el marc de la legislació reguladora de responsabilitat penal dels menors, any 2017.Marga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
oct-17Conveni per instrumentalitzar una ajuda directa dirigida a l'entitat Cáritas Diocesana d'Eivissa per subvencionar el programa de centre de dia i menjador social dirigit a persones amb risc i situació d'exclusió social a l'illa d'Eivissa per a l'any 2017.ARXIVAT04/07/2017SANITAT I BENESTAR SOCIAL
nov-17Acord de col·laboració amb el GEN-GOB EIVISSA per a la realització d'activitats formatives agrícoles i mediambientals a la finca can Toni d'en Jaume Negre per part de persones amb discapacitat.ARXIVAT13/06/2017SANITAT I BENESTAR SOCIAL
dic-17Conveni núm. 471 de pràctiques formatives amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, signat el 09/05/17, Annex núm. 1, centre educatiu IES Isidor Macabich (pràctiques RHRA cas Serres).09/05/2017SANITAT I BENESTAR SOCIAL
13/17Acord marc de col·laborció amb la Federació Empresarial, Petita i Mitjana Empresa, Apfem, Aspanadif i Asperger – Fundación Mapfre, per a la difusió i el desenvolupament del programa «Juntos Somos Capaces – Junts Ho Podem Fer» d'integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental de Fundació Mapfre, amb l'assistència tècnica proporcionada per la Fundació Konecta.ARXIVAT17/05/2017SANITAT I BENESTAR SOCIAL
14/17Conveni amb l'Ajuntament d'Eivissa PPBMargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
15/17Conveni amb l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu PPBMargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
16/17Conveni amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany PPBMargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
17/17Conveni amb l'Ajuntament de Sant Josep de sa TalaiaMargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
18/17Conveni amb l'Ajuntament de Sant Joan de LabritjaMargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
19/17Institut Balear de la Dona Programa d'atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència, any 2017MargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
20/17Acord entre la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme i el CIE per a l'adhesió d'aquest al conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i l'Administració de la CAIB. ARXIVAT24/07/2017TRANSP., PARTICIP., BON GOVERN, TIC, TREB. I FORMACIÓ I HABITATGE
21/17Conveni de col·laboració amb l'Institut Balear de la Dona, per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa de l’Oficina d’Informació, Assessorament i Tractament Psicosocial de la Dona i de les llars d’acollida,  per a l’any 2016 (assistència social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial).MargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
22/17Conveni de col·laboració amb la Federació de colles de ball i cultura popular d'Eivissa i Formentera, per a la realització de XXIè festival folklòric Mare Nostrum 2017. ARXIVAT24/10/2017CULTURA
23/17Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció i de l'Autonomia Personal de les Illes Balears i el Consell Insular d'Eivissa per posar en marxa un servei d'habitatge d'emancipació a Eivissa per a persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l'Administració o sotmeses al compliment d'una mesura judicial, i un servei d'habitatge supervisat per a persones amb diagnòstic de salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat.MargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
24/17AMADIBA projecte de la creació d'una xarxa de recursos especialitzats per infants amb discapacitat.MargaSANITAT I BENESTAR SOCIAL
25/17Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears per col·laborar en la matèria d'inspecció de transports terrestres en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa.Toni Montero26/06/2017TERRITORI I MOBILITAT
26/17Conveni de col·laboració amb el Centre Cultural de Sant Carles per a la realització del XXII Festival Internacional de Música d'Eivissa i del XXII Concurs Internacional de Piano d'Eivissa 2017.ARXIVAT17/10/2017CULTURA
27/17Conveni de col·laboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics i l'Ajuntament d'Eivissa per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre de Català d'Eivissa i cobrir les despeses derivades del seu funcionament durant l'any 2017.ARXIVAT24/11/2017CULTURA
28/17Conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de Música Eivissa en matèria de música per a l’any 2017.ARXIVAT10/11/2017CULTURA
29/17Creu RojaMarga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
30/17Conveni de cooperació educativa amb la Fundació Pompeu Fabra per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.ARXIVAT15/05/2017INTERIOR
31/17Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d'activitats culturals per a l'any 2017.ARXIVAT18/12/2017CULTURA
32/17Conveni Fundació Connecta acord programa "juntos somos capaces"Marga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
33/17Conveni de col·laboració amb la Fundación Ignacio Wallis per al manteniment i funcionament de places de la residència d'ancians Reina Sofia, de la que és titular la fundació, en concret 20 places de caràcter assistencials, anys 2016-2017.Marga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
34/17Conveni de col·laboraqció amb l'Escola d'Art d'Eivissa per a la cessió d'ús temporal de les aules de l'escola, per a la realització dels cursos de patronatge i confecció (2017-2018) (L'EXPEDIENT ÉS AL DEPARTAMENT D'INDÚSTRIA 24/11/2017)ARXIVAT03/11/2017INDÚSTRIA
35/17AMADIBA, CRAEEMarga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
36/17Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a l’atenció a les drogodependències, per a l’any 2017. Marga JuanSANITAT I BENESTAR SOCIAL
37/17Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a la Celebració del Dia de les Illes Balears 2018.ARXIVAT22/12/2017PRESIDÈNCIA
38/17Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del CIE a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la realització d’actuacions de manteniment i millora de la xarxa de camins rurals.ARXIVAT22/12/2017MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ
39/17Conveni específic amb l’Ajuntament d’Eivissa per impulsar el foment de l’esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d’ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local -Eivissa Crea-, any 2017.ARXIVAT08/11/2017INDÚSTRIA
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?