Convenis 2018

DepartamentNúmConveni
SANITAT I BENESTAR SOCIAL:19/04/2018Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció i de l’Autonomia Personal de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per posar en marxa un servei d’habitatge d’emancipació a Eivissa per a persones majors de 18 anys que han estat tutelades per l’Administració o sotmeses al compliment d’una mesura judicial, i un servei d’habitatge supervisat per a persones amb diagnòsticde salut mental, necessitat de suport extens i discapacitat
21/05/2018Convenis de col·laboració per la dotació d’eines informàtiques per la gestió dels serveis comunitaris bàsics
18/06/2018Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Caritas Diocesana d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a l’execució del programa Centre de dia i menjador social, per l’any 2018
20/06/2018Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la fundació «La Caixa» per al desenvolupament dels projectes del programa de Gent Gran, any 2018
12/07/2018Conveni de col·laboració entre la conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, i el Consell Insular d’Eivissa en l’execució de les mesures no privatives de llibertat en el marc de la legislació reguladora de la responsabilitat penal del menor
20/08/2018Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i els ajuntaments per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per l’any 2018
17/09/2018Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i el Grup d’Acció local per al desenvolupament Rural i Pesquer d’Eivissa i Formentera referent a la implementació del Projecte d’enfortiment d’entitats sense ànim de lucre d’intervenció social d’Eivissa, LEADER 2018
08/10/2018Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola en matèria de Serveis Socials, per a l’execució del projecte Unitat d’Emergències Socials (UES) per l’any 2018
30/10/2018Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i AEMIF per a l’execució del projecte d’atenció psicosocial per a persones afectades d’esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives l’any 2018
31/10/2018Conveni de col·laboració educativa entre la UNED-Illes Balears i el Consell d’Eivissa 2018-2019
16/11/2018
Conveni de col·laboració entre el Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per al manteniment, durant l’any 2018,del servei que desenvolupa el programa d’antenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere derivades pel centre d’informació de la dona i per les cases d’acollida.
16/11/2018
Conveni de col·laboració entre el Institut Balear de la Dona i el Consell Insular d’Eivissa per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa de la Oficina d’Informació, Assesorament i tractament Psicosocial de la Dona i de les Llars d’Acolliment per a l’any 2018 (assistència social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial)
23/11/2018Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Conselleria de Salut de les Illes Balears per a l’atenció a les drogodependències i altres conductes adictives
04/12/2018Conveni de col·laboració entre el Consell d’Eivissa i la fundació Deixalles per afavorir la incorporació al mon laboral de les dones víctimes de la violència de gènere
CONVENIOS TIC:(C059/18)Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa, per al desplegament de fibra òptica entre seus d'ambdues institucions
(C072/18)Convenio de colaboración entre la entidad pública empresarial Red.es y el Consell Insular de Eivissa para el desarrollo del Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la Agenda Digital para España
Convenio entre en Consell Insular d'Eivissa y Telefónica de España, S.A.U., para la ejecución de obras de soterramiento de infraestructuras de telecomunicaciones del proyecto senderos turísticos en ses Salines.
INDUSTRIA:Conveni Específic entre el Consell Insular d'eivissa i l'Ajuntament d'Eivissa per impulsar el foment entre l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció económica i el desenvolupament local Eivissa Crea 2018. BOIB Núm. 157 15 de desembre de 2018.
PRESIDENCIA:CONVENI INSTRUMENTAL REGULADOR DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DEL CONSELL INSULAR D'EIVISSA A L'AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY PER FINANÇAR ELS HONORARIS PROFESSIONALS DE LA REDACCIÓ DE PROJECTES INCLOSOS DINS EL PLA ESTRATÈGIC DE SANT ANTONI 2016- 2030.
ADENDA AL CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO INSULAR DE EIVISSA Y EL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA EN ORDEN A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES UBICADA EN EL COMPLEJO DENOMINADO "CENTRO DE TRANSFERENCIA INTERMODAL Y DE SERVICIOS".
Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per a la celebració del Dia de les Illes Balears 2019
CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA AMB LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
Protocol general d’actuacions entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular d’Eivissa, l’Ajuntament d’Eivissa i l’Autoritat Portuària de Balears, per a la creació del Museu de la Mar i la Pesca a la ciutat d’Eivissa
Convenio entre en Consell Insular d'Eivissa y Telefónica de España, S.A.U., para la ejecución de obras de soterramiento de infraestructuras de telecomunicaciones del proyecto senderos turísticos en ses Salines.
CONV. 01/18Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2018 -09/03/2018
CONV. 02/18Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del CIE a la Federació Balear de Caça per la dinamització i la protecció de l'activitat cinegètica de l'illa d'Eivissa
CONV. 03/18Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a l'organització i l'execució d'esdeveniments esportius al seu municipi durant l'any 2018. -31/10/2018
CONV. 04/18 Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a l'organització i l'execució d'esdeveniments esportius al seu minicipi durant l'any 2018. - 22/11/2018
CONV. 05/18 Conveni de col·laboració amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per l'organització de la Gala premis del turisme de 2018 a l'Illa d'Eivissa. - 27/09/2018
CONV. 06/18 Addenda al conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del CIE a l'Ajuntament d'Eivissa per a la realització d'actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives en l'àmbit turístic - 30/11/2018
CONV. 07/18 Addenda al conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del CIE a l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la realització d'actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives en l'àmbit turístic CONV. 42/2017 -30/11/2018
CONV. 08/18 Addenda al conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del CIE a l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la realització d'actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives en l'àmbit turístic CONV. 43/2017 – 30/11/2018
CONV. 09/18Addenda al conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del CIE a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la realització d'actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives en l'àmbit turístic CONV. 44/2017 - 30/11/2018
CONV. 10/18 Addenda al conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d'una subvenció directa del CIE a l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la realització d'actuacions de millora de les seves instal·lacions esportives en l'àmbit turístic
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?