Cuentas 2015

 Cuentas generales del Consell 2015

Parte I , Parte II , Parte III

 Descárgate en pdf la liquidación del presupuesto 2015

Liquidación_presupuesto_gastos_2015
Liquidación_presupuesto_ingresos_2015

 

Otras informaciones económicas:

2015 Gasto por habitante
2015 Endeudamiento por habitante
2015 Ingresos por habitante

2015 3 Ejecución marzo
2015 6 Ejecución junio
2015 9 Ejecución setiembre

Periodo Medio de Pago, de acuerdo con la normativa de estabilidad presupuestaria:

2015

Octubre  7.61
Setiembre  18.67
Agosto 23.9
Julio 13.62

INGRESSOS 2015

Per origen:

Estat : 18.595.162,10 €

Comunitat Autònoma:  55.554.547,40 €

Local:  6.858.880,50 €

Total ingressos :  81.008.590 €

 

DESPESES 2015

Per àrees:

Deute públic: 1.802.379,71 €

Serves públics bàsics:  7.370.946,82 €

Protecció i promoció social: 11.520.647,36 €

Producció béns públics: 23.452.690,87 €

Actuacions de caràcter econòmic: 24.391.518,77 €

Actuacions de caràcter general : 12.470.406,47 €

Total despeses:  81.008.590 €

 
 

Per capítols:

1 DESPESES DE PERSONAL: 25.992.600,6 €

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS: 165.87.304,8 €

3 DESPESES FINANCERES: 428.495,16 €

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS: 9.591.227,04 €

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES: 192.035,8 €

6 INVERSIONS REALS: 19.796.809,5 €

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL: 6.143.232,58 €

8 ACTIUS FINANCERS: 400.000 €

9 PASSIUS FINANCERS:1.876.884,55 €

Total despeses : 81.008.590 €

*Dades facilitades per la Intervenció del Consell Insular d’Eivissa

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?