Convenis 2014

DENOMINACIÓ I OBJETCTEFASE EXECUCIÓDATA SIGNATURACONSELLERIA
Conveni d’'adhesió del Consell Insular d'’Eivissa a l'’Acord marc de subministrament d'’energia elèctrica (BOIB núm. 29, 01/03/2014).ARXIVAT/BOIB12/02/14MOBIL., INTERIOR I MEDI AMBIENT
Conveni de col·laboració amb la Fundació “la Caixa” per al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran (Gent 3.0).ARXIVAT/no BOIB06/03/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Associació de la Tercera Edat Els Majors des Puig d’en Valls per a la gestió de les visites públiques del molí des Puig d’en Valls.ARXIVAT/no BOIB14/03/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Annex al conveni de col·laboració educativa amb el Centre Associat de la UNED-Illes Balears (signat en data 3 de juny de 2004) per a pràctiques de formació.ARXIVAT/no BOIB21/01/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni d’encomanda de gestió del Consell Insular d’Eivissa al Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa de diversos serveis sociosanitaris i assistencials, dins l’any 2014.ARXIVAT/BOIB03/02/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Acord de col·laboració amb el Consell Insular de Formentera per a la realització de pràctiques formatives a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres – Taller d’ocupació “Tramuntana V” (BOIB núm 142 - 16/octubre/2014)ARXIVAT/BOIB10/03/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Acord sectorial al Conveni marc de col·laboració amb Institucions Penitenciàries signat el 12 de juny de 2006, per a l’edició d’una revista penitenciària, any 2014 (BOIB núm 087 26/juny/2014ARXIVAT/BOIB11/03/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb la Diòcesi d’Eivissa per a la gestió de les visites de béns culturals de les esglésies d’Eivissa.ARXIVAT/no BOIB14/04/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la gestió de les visites públiques a la cova des Culleram (BOIB núm 053 - 19/abril/2014)ARXIVAT/BOIB18/03/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en matèria de patrimoni cultural, per a la gestió de les visites públiques a la torre de sa Sal Rossa (BOIB núm 063 - 8/maig/2014)ARXIVAT/BOIB18/03/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana d’Eivissa i cobrir les despeses de manteniment i de funcionament durant l’any 2014 (BOIB núm 053 - 19/abril/2014)ARXIVAT/BOIB12/03/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors a la Seu Universitària d’Eivissa i als pobles d’Eivissa per a l’any acadèmic 2013-2014 (BOIB núm 065 - 13/maig/2014).ARXIVAT/BOIB02/04/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera en matèria de serveis socials per al desenvolupament del programa centre de dia i menjador social, per a l’any 2014.ARXIVAT/25/07/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU, (GEIBSAU) de cessió temporal d’ús o gestió de dependències de l’edifici 103 de l’aquarterament de sa Coma (BOIB núm. 53, 19/04/2014 - BOIB núm. 64, 10/05/2014).ARXIVAT/BOIB03/04/14VICEPRESIDÈNCIA
Conveni de col·laboració amb l’Institut Balear de la Natura (Ibanat) de cessió temporal d’ús o gestió de dependències dels edificis 303, 305, 306 i 201 i exteriors de l’aquarterament de sa Coma (BOIB núm. 104, 02/08/2014 ).ARXIVAT/BOIB05/06/14VICEPRESIDÈNCIA
Conveni específic de pràctiques formatives núm. 4 del Centre Educatiu IES Algarb, “Cures auxiliars d’infermeria”, a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres. Annex núm. 54.ARXIVAT/no BOIB19/03/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a la ubicació de personal de l’Administració Autonòmica a la seu del Consell i per a la prestació de serveis administratius (conv. 50/10). Certificació justificació despeses.MOBILITAT, INTERIOR I MEDI AMBIENT
Conveni per a la realització de pràctiques externes curriculars dels estudiants de grau (llicenciatura i diplomatura), amb la Universitat de les Illes Balears (UIB). BOIB núm 099 - 22/juliol/2014.ARXIVAT/BOIB04/04/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany en matèria de música, per a l’any 2014 (BOIB núm 163 - 29/novembre/2014).ARXIVAT/BOIB06/10/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals, per a l’any 2014 (BOIB núm 085 - 21/juny/2014).ARXIVAT/BOIB27/05/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears en l’execució de mesures no privatives de llibertat en el marc de la legislació reguladora de la responsabilitat penal del menor (BOIB núm 135 - 4/octubre/2014).ARXIVAT/BOIB11/06/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la Diòcesi d’Eivissa per a l’execució de diverses actuacions a l’església de la Mare de Déu de Jesús per al manteniment del seu retaule.ARXIVAT/BOIB29/05/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni específic de pràctiques formatives núm. 4 subscrit en data 28/01/2008 amb el centre educatiu IES Algarb, per realitzar pràctiques formatives a la Residència Assistida Cas Serres. Annex núm. 55.ARXIVAT/no BOIB15/04/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb el Servei de Salut de les Illes Balears sobre l’accés a les dades de caràcter personal necessàries per prestar una assistència sociosanitària adequada i tractament ambulatori als centres d’atenció a les drogodependències (CAD). BOIB núm 164 - 2/desembre/2014.ARXIVAT/BOIB01/09/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb el Servei de Salut de les Illes Balears sobre l’accés a les dades de caràcter personal necessàries per prestar una assistència sociosanitària contínua i dispensació farmacèutica adequada als pacients ingressats a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres (BOIB núm 171 - 13/desembre/2014).ARXIVAT/BOIB16/05/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Protocol general amb la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears sobre el traspàs de la titularitat, la gestió i l’administració de les carreteres “Condicionament de la carretera Eivissa-Sant Josep” i “Desdoblament de la segona ronda d’Eivissa”. BOIB núm 069 - 20/maig/2014.ARXIVAT/BOIB21/04/14MOBILITAT
Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Eivissa per a la gestió dels telecentres del municipi d'Eivissa (BOIB núm 167 - 6/desembre/2014).ARXIVAT/BOIB14/11/14NNTT
Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes entre la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i el Consell Insular d'’Eivissa. (còpia conveni)ARXIVAT/no BOIB27/06/14TERRITORI
Acord 4 subscrit en data 28/01/2008 amb el centre educatiu IES Algarb, per a realitzar pràctiques formatives a la Residència Assistida Cas Serres. Annex 56.ARXIVAT/no BOIB29/05/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Addenda al Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Família i Serveis Socials i el Consell Insular d’Eivissa per a la gestió del programa de prestacions bàsiques de serveis socials de corporacions locals (PPB) per a l’any 2013, mitjançant la qual se’n prorroga el termini de vigència (BOIB núm 135 - 4/octubre/2014).ARXIVAT/BOIB09/06/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
14 Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, per a la cessió d’ús gratuïta i temporal de cinc obres pictòriques de Laureà Barrau Buñol, propietat del Consell Insular, per a la seua exposició pública a Santa Eulària des Riu (BOIB núm 085 - 21/juny/2014).ARXIVAT/BOIB24/04/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió del programa de prestacions bàsiques de serveis socials de corporacions locals (PPB), per a l’any 2013. Ajuntament d’Eivissa (BOIB núm 124 - 13/setembre/2014).ARXIVAT/BOIB23/06/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Addenda al conveni de col·laboració per a la gestió del programa de prestacions bàsiques de serveis socials de Corporacions Locals (PPB), per a l'any 2013. Ajuntament de Santa Eulària des Riu (BOIB núm 126 - 18/setembre/2014).ARXIVAT/BOIB17/06/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió del programa de prestacions bàsiques de serveis socials de corporacions locals (PPB), per a l’any 2013. Ajuntament de Sant Antoni de Portmany (BOIB núm 126 - 18/setembre/2014).ARXIVAT/BOIB16/06/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Addenda al conveni de col·laboració per a la gestió del programa de prestacions bàsiques de serveis socials de Corporacions Locals (PPB), per a l'any 2013. Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.ARXIVAT/No se signaSANITAT I BENEST. SOCIAL
Addenda al Conveni de col·laboració per a la gestió del programa de prestacions bàsiques de serveis socials de corporacions locals (PPB), per a l’any 2013. Ajuntament de Sant Joan de Labritja (BOIB núm 124 - 13 / setembre / 2014).ARXIVAT/BOIB16/06/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Acord de col·laboració amb l’Agència de Turisme de les Illes Balears, en relació amb el projecte europeu CERTESS “Rutes culturals europees – transfer experiences shared solutions” projecte ref. 1191RA del programa europeu Interreg IVC (BOIB núm 118 - 2 / setembre / 2014)ARXIVAT/BOIB07/07/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni amb la Conselleria d’Economia i Competitivitat per fomentar la implantació d’energies renovables amb la instal·lació de generadors eòlics (Recinte Firal d’Eivissa). BOIB núm 090 - 3 / juliol / 2014ARXIVAT/BOIB07/04/14TREBALL, COMERÇ, INDÚSTRIA I NNTT
Addenda d’encomanda de gestió del Consell Insular d’Eivissa al Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa de diversos serveis sociosanitaris i assistencials, dins l’any 2014 (BOIB núm 160 - 22 / novembre / 2014)ARXIVAT/BOIB30/06/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni amb la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera (BOIB núm 117 - 30 / agost / 2014)ARXIVAT/BOIB14/07/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Família i Serveis Socials per al manteniment i el funcionament de places residencials i de centre de dia per a persones en situació de dependència (BOIB núm 021 - 12 / febrer / 2015)ARXIVAT/BOIB18/11/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en matèria de música, per a l’any 2014 (BOIB núm 156 - 13 / novembre / 2014)ARXIVAT/BOIB13/10/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del CIE als ajuntaments per a la realització d’obres de competència municipal (BOIB núm 174 - 20 / desembre / 2014)
Conveni de col·laboració amb l’associació empresarial Asociación de Empresarios de Guarderías Infantiles de Ibiza y Formentera per subvencionar/fer front al cost econòmic de les places d’educació infantil corresponents a l’escola infantil pública de Can Nebot per al curs 2013-2014.ARXIVAT/no BOIB01/12/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Família i Serveis Socials per a la gestió del Pla de prestacions bàsiques de serveis socials de corporacions locals (PPB) per a l’any 2014 (BOIB núm 007 - 13 / gener / 2015)ARXIVAT/BOIB18/11/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Institut Balear de la Dona per donar continuïtat a la gestió i el manteniment de la funcionalitat operativa de l’Oficina d’informació, assessorament i tractament psicosocial de la dona i de les llars d’acollida, per a l’any 2014 (assistència social integral a víctimes de violència de gènere a l’illa d’Eivissa: allotjament i atenció psicosocial). BOIB núm 011 - 22 / gener / 2015ARXIVAT/BOIB21/11/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de foment del programa d’activitats esportives-terapèutiques “Un mar de possibilitats” del Club Nàutic d’Eivissa i orientació, formació i preparació a l’ocupació, 2014.ARXIU/no BOIB12/09/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni específic de pràctiques formatives núm. 4 subscrit en data 28/01/2008 amb el centre educatiu IES Algarb, per realitzar pràctiques formatives a l’Hospital Residència Assistida Cas Serres. Annex núm. 58.ARXIU/no BOIB11/09/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en matèria de música, per a l’any 2014 (BOIB núm 156 - 13 / novembre / 2014)ARXIVAT/BOIB13/10/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa en matèria de serveis socials per al manteniment del Centre d’Acollida Municipal, any 2014 (BOIB núm 162 - 27 / novembre / 2014)ARXIVAT/BOIB06/10/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb la Federació Balear de Caça, en matèria d’activitats cinegètiquesARXIVAT/no BOIB19/09/14AGRICULTURA
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears per a l’atenció a les drogodependències (BOIB núm 029 - 26 / febrer / 2015)ARXIVAT/BOIB24/11/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa a l’associació Agrupació de Defensa Sanitària de Ramat Oví d’Eivissa, per donar suport a la sanitat animal de l’illa d’Eivissa (BOIB núm 126 - 18 / setembre / 2014)ARXIVAT/BOIB17/09/14AGRICULTURA
Conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de Música d’Eivissa en matèria de música per a l’any 2014 (BOIB núm 165 - 4 / desembre / 2014)ARXIVAT/BOIB17/11/14EDUC, CULT I PATRIMONI
Addenda al Conveni instrument 47/14 regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del CIE als ajuntaments per a la realització d’obres de competència municipal
Addenda per a la resolució del Conveni de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de carreteres, de data 29/07/2010 (BOIB núm 072 - 14 / maig / 2015)ARXIVAT/BOIB25/11/14CARRETERES
Addenda al Conveni d’encomanda de gestió amb el Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa de diversos serveis sociosanitaris i assistencials (novembre a desembre, 2014)ARXIVAT/no BOIB27/10/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni amb la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera per al suport a algunes de les activitats que realitza aquesta Federació.ARXIVAT/no BOIB11/11/14EDUCACIÓ, CULT. I PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears per dur a terme la valoració i el tractament de menors víctimes de maltractament greu, urgent o d’abús sexual, en l’àmbit del Protocol marc interdisciplinari d’actuacions en casos de maltractament infantil a les Illes Balears, any 2014 (BOIB núm 014 - 29 / gener / 2015)ARXIVAT/BOIB24/11/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Institut Balear de la Dona per al manteniment, durant l’any 2014, del servei que desenvolupa el programa d’atenció psicosocial a fills i filles de dones víctimes de violència de gènere derivades pels centres d’informació de la dona i per les cases d’acollida (BOIB núm 040 - 21 / març / 2015)ARXIVAT/BOIB16/12/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb Telefónica de España, SAU, per a l’execució d’obres de soterrament d’infraestructures de telecomunicacions afectades per les obres de condicionament de la carretera C-733, del PK 8+030 al PK 20+890 (carretera de Sant Joan).ARXIVAT/no BOIB26/11/14CARRETERES
Conveni instrumental amb la Creu Roja Espanyola, Assemblea Insular d’Eivissa i Formentera, per regular una subvenció per dur a terme el projecte unitat d’emergències socials, darrer quadrimestre de l’any 2014.ARXIVAT/no BOIB20/11/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Eivissa per a la gestió del Pla de prestacions bàsiques de serveis socials (PPB), per a l’any 2014 (BOIB núm 021 - 12 / febrer / 2015)ARXIVAT/BOIB19/12/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la gestió del Pla de prestacions bàsiques de serveis socials (PPB), per a l’any 2014 (BOIB núm 021 - 12 / febrer / 2015)ARXIVAT/BOIB19/12/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per a la gestió del Pla de prestacions bàsiques de serveis socials (PPB), per a l’any 2014 (BOIB núm 021 - 12 / febrer / 2015)ARXIVAT/BOIB19/12/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la gestió del Pla de prestacions bàsiques de serveis socials (PPB), per a l’any 2014 (BOIB núm 021 - 12 / febrer / 2015)ARXIVAT/BOIB19/12/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la gestió del Pla de prestacions bàsiques de serveis socials (PPB), per a l’any 2014 (BOIB núm 021 - 12 / febrer / 2015)ARXIVAT/BOIB19/12/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
2a addenda per la qual es modifica el Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular d’Eivissa en matèria de carreteres.
Data signatura: 15/12/2014 (BOIB núm 033 - 7 / març / 2015)
ARXIVAT/BOIB15/12/15CARRETERES
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per a la redacció i l’execució d’un projecte de construcció d’una coberta i millora de les pistes poliesportives municipals de la parròquia de Puig d’en Valls (Santa Eulària des Riu) als anys 2014 i 2015 (BOIB núm 036 - 14 / març / 2015)ARXIVAT/BOIB15/12/14ESPORTS
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i el Bisbat d’Eivissa per a actuacions de restauració de la casa parroquial de l’església des Puig de Missa (BOIB núm 033 - 7 / març / 2015)ARXIVAT/BOIB11/12/14PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb Llobet Tur, SA i Mercadona, SA per a l’acceptació de la cessió temporal d’un espai de subsòl de 2.495,58 m2 d’una parcel·la situada al carrer de s’Olivera, 2, des Puig d’en Valls, per a la museïtzació de les troballes de restes arqueològiquesARXIVAT/no BOIB06/02/15PATRIMONI
Addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i Formentera i el Bisbat d’Eivissa per a la reserva i l’ocupació de places a la Residència Reina Sofia signat el 2002, i aprovació de la despesa de l’any 2014ARXIVAT/no BOIB19/12/14SANITAT I BENEST. SOCIAL
Conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars per a la gestió de la Xarxa de Deixalleries durant l’any 2014.ARXIVAT/no BOIB
23/10/14MEDI AMBIENT
Conveni de cooperació educativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona (UB) en entitats col·laboradores, entre la UB i el Consell Insular d’Eivissa. Conveni de pràctiques núm. 609.ARXIVAT/no BOIB11/11/14SECRETARIA
Conveni de col·laboració amb Ecoembalajes España, SA, per a la gestió de residus d’envasos lleugers i de paper i cartó a l’illa d’Eivissa. ARXIVAT/no BOIB15/01/15MEDI AMBIENT
Acord de col·laboració amb la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears en matèria de foment de l’esport a l’illa d’Eivissa (BOIB núm 040 - 21 / març / 2015)ARXIVAT/BOIB23/09/14ESPORTS I JOVENTUT
Conveni de col·laboració amb el Govern de les Illes Balears per a la celebració del Dia de les Illes Balears, 2015.ARXIVAT/BOIB19/12/14VICEPRESIDÈNCIA
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa del Consell Insular d’Eivissa amb els cinc ajuntaments de l’illa, per a la realització d’actuacions de manteniment i millora de la xarxa de camins, 2014.ARXIVAT/AGRICULTURA
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?