Convenis 2015

Estem treballant per actualitzar totes les dades.

DENOMINACIÓ I OBJECTEFASE EXECUCIÓ/BOIBDATES de VIGÈNCIAIMPORT REBUT o PAGATDEPARTAMENT
Conv. Consell Insular i la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa per a l'organització de la Jornada Empresarial dins del marc del Premis PIMEEF 2016 d'Eivissa per a l'organització de la Jornada Empresarial dins del marc del Premis PIMEEF 2016Arxivat8/10/2016-31/12/20162.829,60€Desenvolupament
Empresarial
Conv. específic enter el Consell Insular i L'Ajuntament d'Eivissa per a impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per a la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local -Eivissa Crea- any 2016Arxivat /BOIB 31/12/20161/1/2016-31/12/201640.607,29€Desenvolupament
Empresarial
Conv. de col•laboració entre la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, el Consell d'Eivissa i els ajuntaments de l'illa d'Eivissa per al desenvolupament d'un projecte per a la implantació de la mobilitat elèctrica a les Illes BalearsArxivat/BOIB 28/3/20174 anys des de la signatura (2/2/2017)Desenvolupament Empresarial
Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoaprenentatge de llengua catalana d’Eivissa i cobrir les despeses de manteniment i de funcionament durant l’any 2015.ARXIVAT/BOIB núm 066 - 30/abril/201503/03/15 - 31/12/201513.860,00€CULTURA
Annexos núm. 59 i 60 al conveni específic de pràctiques formatives amb la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, signat en data 28/01/2008. (IES Algarb)ARXIVAT/no BOIB25/02/15 - 19/06/2015BENESTAR SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Institut Balear de la DonaEn tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directe del CIE a l’associació Agrupació de Defensa Sanitària de Ramat Oví d’Eivissa, per donar suport a la sanitat animal de l’illa d’EivissaARXIVAT/26/10/2015 - 30/12/201526.000,00€MEDI RURAL
Cursa esportiva per al dia de la donaEn tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni de col·laboració amb Telefónica España, SAU per a l’execució d’obres de soterrament d’infraestructures de telecomunicacions afectades per les obres de condicionament de la travessera de la PM-810.1 al nucli urbà de Jesús.ARXIVAT/no BOIB05/03/15 - 05/09/2016CARRETERES
Conveni de col·laboració amb l’Associació de la Tercera Edat els Majors de Puig d’en Valls per a la gestió de les visites públiques del molí de puig d’en VallsARXIVAT/no BOIB19/05/15 - 31/12/20154.100,00€PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la gestió de les visites públiques a la torre de sa Sal RossaAEXIVAT / BOIB núm 054 - 16/abril/201523/03/15 - 31/12/20158.400,00€PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja per a la gestió de les visites públiques a la cova des CulleramARXIVAT / BOIB núm 058 - 21/abril/201516/03/15 - 31/12/20158.400,00€PATRIMONI
Conveni de col·laboració amb la Diòcesi d’Eivissa per a la gestió de les visites públiques dels béns culturals de l’EsglésiaARXIVAT/no BOIB23/03/15 - 31/12/201564.400,00€PATRIMONI
Conveni amb Cáritas programa centre de dia i menjador social, 2015En tràmitSANITAT I BENES. SOCIAL
Conveni marc de col·laboració amb el COITT i la UIB per al posicionament de l’illa d’Eivissa com a Eivissa illa digital.ARXIVAT/BOIB núm 076 - 21/maig/201527/03/15 - 27/03/2016NNTT
Conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors a la Seu Universitària d’Eivissa i als pobles d’Eivissa per a l’any acadèmic 2014-15ARXIVAT/BOIB núm 095 - 30/juny/201520/05/15 - 20/11/201510.000,00€CULTURA
Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals per a l’any 2015ARXIVAT/BOIB núm 088 - 13/juny/201522/05/15 - 31/12/201518.000,00€CULTURA
Conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa”, per al desenvolupament dels projectes del programa de Gent Gran al Centre Gent Gran la Llar d’EivissaARXIVAT/no BOIB05/05/15 - 31/12/2015SANITAT I BENES. SOCIAL
Acord de col·laboració amb la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears en matèria de foment de l’esport a l’illa d’Eivissa, durant l’any 2015En tràmitESPORTS
Per a l'execució de les mesures no privatives de llibertat en el marc de la lesgislació reguladora de responsabilitat penal dels menors, any 2015En tràmitSANITAT I BENES. SOCIAL
Per dur a terme la valoració i el tractament de menors víctimes de maltractament greu, urgent o d'abús sexual, en l'àmbit de Protocol marc interdisciplinari d'actuacions en casos de maltractament infantil, any 2015En tràmitSANITAT I BENES. SOCIAL
Conveni de col·laboració amb la Diòcesi d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària per a la restauració del retaule de l’església de la Mare de Déu de JesúsARXIVAT/no BOIB22/05/15 - 31/12/201652.400,82€PATRIMONI
Conveni instrumental regulador de les obligacions derivades de la concessió d’una subvenció directa als ajuntaments de Sant Antoni, Sant Josep i Sant Joan, per a la conservació d’elements històrics i patrimonialsEn tràmitPATRIMONI
Conveni de col·laboració amb la Universitat d’Estiu d’Eivissa i FormenteraEn tràmitCULTURA
Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Congregació Religiosa Terciàries Trinitaries-Casa de Santa Eulàlia des Riu (Llar Mare del Remei) en matèria d’acolliment residencial i atenció socioeducativa de les persones menors d’edat en situaciö de desprotecció dependents del Consell d’EivissaEn tràmitSANITAT I BENESTAR SOCIAL
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Família i Serveis Socials del Govern de les Illes Balears, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials de corporacions locals (PPB), per a l’any 2015En tràmitSANITAT I BENESTAR SOCIAL
Conveni de col·laboració amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de l’Estat a les Illes BalearsARXIVAT / BOIB núm 095 - 30/juny/201522/05/15 - 02/07/20189.000.000,00€VICEPRESIDÈNCIA
Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació per al manteniment i funcionament de places residencials i de centre de dia per a persones amb situació de dependènciaEn tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars per a l’adquisició i posterior cessió de dues trituradores de restes de poda per completar el servei de la xarxa de deixalleries.
Projecte cofinançat amb el programa operatiu Fons de Cohesió FEDER 2007-2013
ARXIVAT / BOIB núm 141 - 26/setembre/201531/08/15 - fins a cessió trituradores a MancomunitatMEDI AMBIENT
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Eulària des Riu en relació amb els projectes d’artèria d’aigua dessalada depòsit Ibiza Nueva, Puig d’en Valls, Barri de Ca na Negreta i Can Ramon de Jesus i artèria d’aigua dessalada depòsit Can Bonet des Puig a Santa Gertrudis. Projecte cofinançat amb el programa operatiu Fons de Cohesió FEDER 2007-2013ARXIVAT / BOIB núm 136 - 15/setembre/201502/03/15 - fins a finalització i pagament obresMEDI AMBIENT
Conveni de col·laboració amb la Federació de Colles de ball i cultura popular d'Evissa i Formentera per al suport a algunes de les activitats que realitza aquesta FederacióARXIVAT/pendent BOIB07/10/15 - 13/11/201524.000,00€CULTURA
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en matèria de músicaEn tràmitCULTURA
Conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de Música d’EivissaEn tràmitCULTURA
Convenio de colaboración con la gestora de conciertos para la contribución a los servicios de extinción de incendios-AIE para la liquidación y recaudación de la contribución especial para la ampliación y mejora del servicio insular de extinción de incendiosARXIVAT/pendent BOIB10/09/15 - 1 any, prorrogable 24.000,00€MEDI AMBIENT
Conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa en matèria de serveis socials, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), per a l’any 2015En tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu en matèria de serveis socials, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), per a l’any 2015En tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany en matèria de serveis socials, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), per a l’any 2015En tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia en matèria de serveis socials, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), per a l’any 2015En tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja en matèria de serveis socials, per a la gestió del Pla de Prestacions Bàsiques (PPB), per a l’any 2015En tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni específic de pràctiques formatives núm. 4 subscrit en data 28/01/2008 amb el centre educatiu IES Algarb, per realitzar pràctiques formatives.
Annex núm. 61, pràctica d’auxiliar d’infermeria a l’Hospital Residència de Cas Serres
En tràmitSignatura conveni específic: 28/01/2008, conveni específic, renovable automàticament.
Signatura annex 61: 02/10/2015 i vigència fins: 22/12/2015
BENESTAR SOCIAL
Conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa, per a la ralització del Festival Eivissa JazzEn tràmitCULTURA
Reversió edifici del carrer de BesEn tràmitCULTURA
Conveni amb Càritas Diocesana d’Eivissa i Formentera, per al desenvolupament del programa de repartiment d’aliments per a l’any 2015En tràmitBENESTAR SOCIAL
Conveni soterrament contenidors sa CalaºEn tràmitMEDI AMBIENT
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Antoni en matèria de música per a l'any 2015ARXIVAT / BOIB Núm 184 - 19/desembre/20156.000€CULTURA
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i la Fundació del Promoció Turística d’Eivissa, per a la promoció com a producte turístic del Palau de Congressos de Santa Eulària des RiuARXIVAT/pendent BOIB24/06/2015 - 01/12/2015120.000,00€TURISME
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?