Departament de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i Relacions amb Entitats i Associacions

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de serveis i assistència social, integració i desenvolupament comunitari, tutela, acolliment i adopció de menors, oficina de la dona, salut mental, els títols de famílies nombroses i la resta de polítiques d’inserció social competència del Consell Insular d’Eivissa, així com la relació i col·laboració amb les entitats i associacions d’aquest àmbit. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

Seguim treballant per publicar les memòries dels departaments des de l’any 2015.

MEMÒRIA ACTIVITAT HOSPITAL RESIDÈNCIA ASSISTIDA DE CAS SERRES

MEMÒRIA ACTIVITAT LLAR EIVISSA

MEMÒRIA DE LA UNITAT DE VALORACIÓ 

MEMÒRIA DE LA SECCIÓ D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT I TRASTORN MENTAL SEVER

MEMORIA PROGRAMA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ

MEMÒRIA MENORS 

MEMÒRIA OFICINA DE LA DONA

MEMÒRIA CENTRE D’ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES (CAD)

La titular del departament és Lydia Jurado Cotrina
També compta amb una directora insular d’Igualtat i relacions amb entitats i associacions Judith Romero

Serveis oferts pel Consell en matèria sociosanitaria

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?