Departament de Turisme

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell Insular en relació amb les matèries de promoció i ordenació turística. Informació turística; ordenació del sector turístic, ordenació d’activitats en zones turístiques, funció inspectora i sancionadora en matèria turística; coordinació de la política turística, promoció del turisme i relacions interadministratives en aquesta matèria i creació de productes turístics. Aquest Departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell Insular.

El titular del departament és Vicent Torres Guasch
També compta amb un director insular de Turisme  Vicent Torres Ferrer

Serveis oferts, subvencions i convenis signats pel Consell d’Eivissa en matèria de turisme

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?