Despeses Suplides 2020

EXERCICINOMDATAMOTIUIMPORT
2020MARÍA FAJARNES COSTA
30/09/2020

VIATGE A MADRID PER ESTUDI PROMOCIÓ MARCA ADLIB MODA IBIZA DEL 17 AL 19/09/20

126,4
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
30/09/2020

PREPARACIÓ FIRA TURÍSTICA FITUR 2021 EL DIA 18/09/20 A MADRID

16,5
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
30/09/2020

ASSISTÈNCIA TAULA RODONA ANOMENADA "ESTRATÈGIA DE FUTUR PER A LA RECUPERACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC" 03/09/20 A PALMA

56,8
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
30/09/2020

ASSISTÈNCIA TAULA RODONA ANOMENADA "ESTRATÈGIA DE FUTUR PER A LA RECUPERACIÓ DEL SECTOR TURÍSTIC" 03/09/20 A PALMA

25
2020CAROLINA ESCANDELL FERRER
30/09/2020

PARKING INAUGURACIÓ JORNADA AULES FEMINISTES D´EIVISSA I FORMENTERA 18/09/20

7,95
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/08/2020

DESPESES SUPLIDES PER ASSISTÈNCIA PARTITS FUTBOL PENYA ESPORTIVA SANT JORDI 18/07 I CLUB DEPORTIVO IBIZA ISLAS PITIUSAS 19/07 EN REPRESENTACIÓ CIE A PALMA

51,99
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/08/2020

DESPESES SUPLIDES PER ASSISTÈNCIA PARTITS FUTBOL PENYA ESPORTIVA SANT JORDI 18/07 I CLUB DEPORTIVO IBIZA ISLAS PITIUSAS 19/07 EN REPRESENTACIÓ CIE A PALMA

193,15
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/08/2020

DESPESES SUPLIDES PER ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS AL PARTIT DE FUTBOL DE LA PENYA ESPORTIVA SANT JORDI D´ASCENS A TERCERA DIVISIÓ 25/07/20 A PALMA

39,04
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/08/2020

DESPESES SUPLIDES PER ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS AL PARTIT DE FUTBOL DE LA PENYA ESPORTIVA SANT JORDI D´ASCENS A TERCERA DIVISIÓ 25/07/20 A PALMA

69,55
2020VICENTE ROIG TUR
31/08/2020

DESPESA SUPLIDA PER ADQUISICIÓ ALTAVEUS ORDINADOR CONSELLER PER CELEBRACIÓ REUNIONS A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIA PER SUBSTITUIR ELS QUE NO FUNCIONAVEN

21,00
2020VICENTE ROIG TUR
31/08/2020

DESPESA SUPLIDA PER ADQUISICIÓ CÀMERA WEB PER UTILITZACIÓ EN RODES DE PREMSA PER SUBSTITUCIÓ DE LA QUE NO FUNCIONAVA

51,61
2020VICENTE ROIG TUR
31/08/2020

DESPESA SUPLIDA PER MATERIAL DIVERS DE FERRETERIA PER REDISTRIBUCIÓ DESPATX CONSELLER I ADECUACIÓ SALA RODES DE PREMSA

63,95
2020VICENTE ROIG TUR
31/08/2020

DESPESA SUPLIDA PER ADQUISICIÓ HIDROGEL ALCOHÒLIC PER HIGIENE DE MANS CIE

25,15
2020MARGARITA MARI TORRES31/08/2020

PAGAMENT 4 ESCULTURES GUARDONATS AMB EL PREMI AL MÈRIT CIUTADÀ PER GALA DE LLIURAMENT DELS HONORS I DISTINCIONS DEL CIE (50% FINAL PRESSUPOST + TRANSPORT)

716,32
2020VICENTE ALEJANDRO MARI TORRES
31/07/2020

ASSISTÈNCIA A L´ACTE HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19 26/06/20 A PALMA

148,72
2020VICENTE ALEJANDRO MARI TORRES
31/07/2020

ASSISTÈNCIA A L´ACTE HOMENATGE A LES VÍCTIMES DE LA COVID-19 26/06/20 A PALMA

43,95
2020VICENTE ALEJANDRO MARI TORRES
31/07/2020

ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DE DIPUTACIONS PROVINCIALS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS 09/03/20 A BARCELONA

9,65
2020VICENTE ALEJANDRO MARI TORRES31/07/2020

ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DE DIPUTACIONS PROVINCIALS, CABILDOS I CONSELLS INSULARS 09/03/20 A BARCELONA

112,40
2020VICENTE ALEJANDRO MARI TORRES
31/07/2020

ASSISTÈNCIA A LA CONFERÈNCIA DE PRESIDENTS (DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS EN EL PLA DE MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT I LA EFICIÈNCIA) 01/07/20 A PALMA

186,00
2020SARA RAMON ROSELLO
31/07/2020

LOCOMOCIÓ ASSISTÈNCIA REUNIÓ DEL CONSELL DE LA CULTURA DE LES IB 12/02/20 A PALMA

31,15
2020SARA RAMON ROSELLO
31/07/2020

LOCOMOCIÓ ASSISTÈNCIA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA DELEGADA DEL GOVERN DE LES IB 19/02/20 A PALMA

16,40
2020SARA RAMON ROSELLO
31/07/2020

LOCOMOCIÓ ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB DIRECTOR GENERAL D´ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT DE LA CAIB PER TRACTAR TEMES SOBRE JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE SA CALETA 06/03/20 A PALMA

32,25
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/07/2020

ASSISTÈNCIA PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 01/07 I REUNIÓ AMB LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 02/07/20 A PALMA

64,95
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/07/2020

ASSISTÈNCIA PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 01/07 I REUNIÓ AMB LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 02/07/20 A PALMA

32,13
2020MARIANO JUAN COLOMAR
31/07/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB DIRECTOR GENERAL D´ESPAIS NATURALS I BIODIVERSITAT 06/03/20 A PALMA

25,50
2020MARGARITA MARI TORRES
30/06/2020

DESPESA SUPLIDA PER ADQUISICIÓ FUNDA IPAD PRESIDENT

79,51
2020FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA VILLEGAS
30/06/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´INNOVACIÓ A SMART CITY EXPO 2019 DEL 18 AL 20/11/19 A BARCELONA (APROVAT PER PLE DE 29/05/20 EXPT. TAO 6196Y)

77,76
2020FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA VILLEGAS
30/06/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´INNOVACIÓ A SMART CITY EXPO 2019 DEL 18 AL 20/11/19 A BARCELONA (APROVAT PER PLE DE 29/05/20 EXPT. TAO 6196Y)

15,70
2020SANTIAGO MARI TORRES
31/05/2020

TABAC PER PERSONES AMB RISC D´EXCLUSIÓ SOCIAL QUE UTILITZARAN ALBERG PROVISIONAL DURANT SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA COVID-19 (RESOLUCIÓ NÚM. 2020000404 DE 20/05/20)

1.380,00
2020MARIANO JUAN COLOMAR
31/05/2020

TAXI PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ A LA CONSELLERIA DE TERRITORI DEL GOVERN BALEAR PER TRACTAR TEMES RELACIONATS AMB URBANISME 17/02/20 A PALMA

37,05
2020VICENTE ROIG TUR
31/05/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI D´ENVASOS LLEUGERS 26/02/20 A PALMA

15,44
2020VICENTE ROIG TUR
31/05/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI D´ENVASOS LLEUGERS 26/02/20 A PALMA

37,00
2020MARGARITA MARI TORRES
31/05/2020

ADQUISICIÓ PRODUCTES DIVERSOS PER CELEBRACIÓ DIA DEL TURISTA 19/09/19 I PER DEPT. DE PRESIEDÈNCIA (APROVADES PER PLE DE 30/04/20)

70,00
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
31/05/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ CONVENI DELS SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS 2020, 07/02/20 I CANCEL·LACIÓ FIRA TURÍSTICA ITB BERLÍN 02/03/20 A PALMA

33,30
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
31/05/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ CONVENI DELS SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS 2020, 07/02/20 I CANCEL·LACIÓ FIRA TURÍSTICA ITB BERLÍN 02/03/20 A PALMA

77,00
2020SANTIAGO MARÍ TORRES30/04/2020

ADQUISICIÓ TABAC PER PERSONES AMB RISC D´EXCLUSIÓ SOCIAL QUE UTILITZARAN ALBERG PROVISIONAL DURANT SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA COVID-19

2.304
2020SANTIAGO MARÍ TORRES30/04/2020

ADQUISICIÓ TABAC PER PERSONES AMB RISC D´EXCLUSIÓ SOCIAL QUE UTILITZARAN ALBERG PROVISIONAL DURANT SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA COVID-19

1.121,5
2020IGNACIO CASAS OLLE
31/03/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR A UNA REUNIÓ EN TRAGSA PER TRACTAR TEMES DEL PLA HIDROLÒGIC 11/03/20 A PALMA

53,40
2020IGNACIO CASAS OLLE
31/03/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR A UNA REUNIÓ EN TRAGSA PER TRACTAR TEMES DEL PLA HIDROLÒGIC 11/03/20 A PALMA

38,95
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020

ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA

145,90
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020

ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA

7,25
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020

ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA

37,50
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020

ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA

7,25
2020CAROLINA ESCANDELL FERRER
31/03/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA INSTITUCIONAL SOBRE EL CORONAVIUS A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 09/03/20 A PALMA

31,90
2020CAROLINA ESCANDELL FERRER
31/03/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA INSTITUCIONAL SOBRE EL CORONAVIUS A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 09/03/20 A PALMA

16,55
2020SANTIAGO MARI TORRES
31/03/2020

ASSISTÈNCIA COMISSIÓ INTERINSULAR DE PROTECCIÓ DE PERSONES MENORS D´EDAT 27/02 A PALMA

32,35
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT DEL GB SOBRE INSPECCIONS DE TRANSPORTS 21/02/20 A PALMA

35,35
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT DEL GB SOBRE INSPECCIONS DE TRANSPORTS 21/02/20 A PALMA

47,45
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020

ASSISTÈNCIA GRUP DE GESTIÓ I RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORTS 26/02/20 A MADRID

8,55
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020

ASSISTÈNCIA GRUP DE GESTIÓ I RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORTS 26/02/20 A MADRID

24,62
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/03/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ JURAT DE LA DISTINCIÓ CORNELIUS ATTICUS 2019, 26/02/20 A PALMA

55,65

2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/03/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ JURAT DE LA DISTINCIÓ CORNELIUS ATTICUS 2019, 26/02/20 A PALMA

14,60
2020MARIANO JUAN COLOMAR
31/03/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 27/01/20 A PALMA

36,50
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020

ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 20/02/20 A PALMA

55,05
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020

ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 20/02/20 A PALMA

8,20
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020

ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 27/02/20 A PALMA

31,45
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020

ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 27/02/20 A PALMA

10,30
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020

ASSISTÈNCIA VIDEOCONFERÈNCIA 19/02/20 PRIMERA SESSIÓ DEL GRUP IMPULSOR FULL DE RUTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 12/19 DE CONSULTES I PROCESSOS PARTICIPATIUS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB

45,53
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020

ASSISTÈNCIA VIDEOCONFERÈNCIA 19/02/20 PRIMERA SESSIÓ DEL GRUP IMPULSOR FULL DE RUTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 12/19 DE CONSULTES I PROCESSOS PARTICIPATIUS

DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB

22,77
2020VICENTE TORRES GUASCH
29/02/2020

ASSISTÈNCIA PORTAVEU GRUP PSOE A FITUR 2020 DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID

6,15
2020VICENTE TORRES GUASCH
29/02/2020

ASSISTÈNCIA PORTAVEU GRUP PSOE A FITUR 2020 DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID

41,09
2020VICENTE TORRES GUASCH
29/02/2020

ASSISTÈNCIA PORTAVEU GRUP PSOE A FITUR 2020 DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID

69,70
2020JUAN MARI GUASCH
29/02/2020

ASSISTÈNCIA ASSEMBLEA GENERAL DEL GRUP D´ACCIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL I PESQUER 24/10 A FORMENTERA I ASSISTÈNCIA AL CONSELL AGRARI INTERINSULAR 22/01/20 A PALMA

29,76
2020VICENTE MARI TORRES
29/02/2020

ASSISTÈNCIA PRESIDENT A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID

24,29
2020VICENTE MARI TORRES29/02/2020

ASSISTÈNCIA PRESIDENT A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID

189,10
2020VICENTE MARI TORRES29/02/2020

ASSISTÈNCIA PRESIDENT A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID

40,56
2020MARGARITA MARI TORRES
29/02/2020

LOCOMOCIÓ ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID

76,25
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
29/02/2020

DESPESES SUPLIDES ASSISTÈNCIA FIRA PROFESSIONAL MADRID FUSION DEL 13 AL 15/01 A MADRID, FIRA FITUR DEL 22 AL 26/01 A MADRID, DINAR ASSEMBLEA SEGMENT ESTTRATÈGIC TURÍSTIC DE SALUT I BENESTAR 09/01, CÒPIES CLAUS PER ORDENANÇA NOVA ESCOLA DE TURISME

8,00
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
29/02/2020

DESPESES SUPLIDES ASSISTÈNCIA FIRA PROFESSIONAL MADRID FUSION DEL 13 AL 15/01 A MADRID, FIRA FITUR DEL 22 AL 26/01 A MADRID, DINAR ASSEMBLEA SEGMENT ESTTRATÈGIC TURÍSTIC DE SALUT I BENESTAR 09/01, CÒPIES CLAUS PER ORDENANÇA NOVA ESCOLA DE TURISME

206,75
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
29/02/2020

ASSISTÈNCIA FIRA PROFESSIONAL MADRID FUSION DEL 13 AL 15/01 A MADRID, FIRA FITUR DEL 22 AL 26/01 A MADRID, DINAR ASSEMBLEA SEGMENT ESTTRATÈGIC TURÍSTIC DE SALUT I BENESTAR 09/01, CÒPIES CLAUS PER ORDENANÇA NOVA ESCOLA DE TURISME

178,90
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020

ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA

32,92
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020

ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA

125,25
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020

ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA

33,90
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020

ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA

42,03
2020DANIEL BECERRA TORRES
29/02/2020

ASSISTÈNCIA CURS "FORMACIÓN Y GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL" 03 I 04/12/19 A CASTELLÓ

20,75
2020DANIEL BECERRA TORRES
29/02/2020

ASSISTÈNCIA CURS "FORMACIÓN Y GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL" 03 I 04/12/19 A CASTELLÓ

31,55
2020DANIEL BECERRA TORRES
29/02/2020

ASSISTÈNCIA CURS "FORMACIÓN Y GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL" 03 I 04/12/19 A CASTELLÓ

31,51
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ MINISTERI DE FOMENT DIA 16/01 I JORNADA DE TRANSPORTS I MOBILITAT NOMMON 21/01 A MADRID

111,13
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ MINISTERI DE FOMENT DIA 16/01 I JORNADA DE TRANSPORTS I MOBILITAT NOMMON 21/01 A MADRID

30,10
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DINAR CELEBRACIÓ ASSEMBLEA PROVINCIAL DEL SERVEI DISCRECIONAL DE VIATGERS DE BALEARS 18/12/19 A PALMA

15,95
2020ROBERTO ALGABA CANTEROv
29/02/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORT DE L´ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 10/12/19 A MADRID

49,50
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORT DE L´ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 10/12/19 A MADRID

42,75
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020

REUNIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB INSPECTORS DE PALMA PER TREBALLAR A EIVISSA ESTIU 2020 I REUNIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIES VTC 31/01/20 A PALMA

20,10
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020

ASSISTÈNCIA AL PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 23/10/19 A PALMA

19,90
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020

ASSISTÈNCIA AL PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 23/10/19 A PALMA

10,65
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020

ASSISTÈNCIA AL PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 23/10/19 A PALMA

14,35
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020

ASSISTÈNCIA GALA DE PREMIS GOLF 2019 31/01/20 I GALA DE RECONEIXEMENT DELS ESPORTISTES DESTACATS DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 01/02/20 A PALMA

38,30
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020

ASSISTÈNCIA GALA DE PREMIS GOLF 2019 31/01/20 I GALA DE RECONEIXEMENT DELS ESPORTISTES DESTACATS DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 01/02/20 A PALMA

51,75
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA COMISISIÓ DE LA VIOLÈNCIA A L´ESPORT DE LES ILLES BALEARS 03/02/20 A PALMA

31,95
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA COMISISIÓ DE LA VIOLÈNCIA A L´ESPORT DE LES ILLES BALEARS 03/02/20 A PALMA

10,25
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA COPA DE SM EL REI DE VOLEY 2020 07/02 I ASSISTÈNCIA GALA DE L´ATLETISME BALEAR 2020 08/02/20 A PALMA

86,70
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA COPA DE SM EL REI DE VOLEY 2020 07/02 I ASSISTÈNCIA GALA DE L´ATLETISME BALEAR 2020 08/02/20 A PALMA

43,69
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA COPA DE SM EL REI DE VOLEY 2020 07/02 I ASSISTÈNCIA GALA DE L´ATLETISME BALEAR 2020 08/02/20 A PALMA

20,95
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA GALA DE RECONEIXEMENT DELS ESPORTISTES DESTACATS DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 01/02/20 A PALMA

28,13
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS FIRA INTERNACIONAL DE TURISME FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID

45,85
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS FIRA INTERNACIONAL DE TURISME FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID

73,70
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS FIRA INTERNACIONAL DE TURISME FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID

8,85
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA

27,60
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA

16,00
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA

6,10
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA

55,15
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB DIRECTORS INSULARS D´ESPORTS DELS CONSELLS DE LES ILLES I REUNIÓ JURAT PREMIS A L´ESPORT DE LES IB DIA 18/11/19 A PALMA

9,90
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020

ADQUISICIÓ FUNDA TECLAT IPAD PER DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS

99,00
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020

ASSISTÈNCIA COM A REPRESENTANT DEL CIE A LA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 18/12/19 A PALMA

34,30
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020

ASSISTÈNCIA COM A REPRESENTANT DEL CIE A LA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 18/12/19 A PALMA

6,75
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020

CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA

57,15
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020

CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA

46,25
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020

CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA

44,15
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020

CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA

5,00
2020ARMANDO TUR MOLINA
29/02/2020

PER ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID CAP DE PREMSA

8,00
2020ARMANDO TUR MOLINA
29/02/2020

PER ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID CAP DE PREMSA

52,85
2020ARMANDO TUR MOLINA
29/02/2020

PER ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID CAP DE PREMSA

169,99
2020
SALVADOR LOSA MARI
31/01/2020

ASSISTÈNCIA CONSELLER D´ESPORTS A FITUR 21 I 22/01/20 A MADRID

95,00
2020SALVADOR LOSA MARI
31/01/2020

ASSISTÈNCIA CONSELLER D´ESPORTS A FITUR 21 I 22/01/20 A MADRID

30,55
2020JAVIER TORRES SERRA
31/01/2020

ASSISTÈNCIA PREMIS AUTONÒMICS DE VOLUNTARIAT IB 2019 05/12/19 A PALMA

20,60
2020MARGARITA MARI TORRES
31/01/2020

PAGAMENT 4 ESCULTURES GUARDONATS AMB EL PREMI AL MÈRIT CIUTADÀ PER GALA DE LLIURAMENT DELS HONORS I DISTINCIONS DEL CIE (50 % PRESSUPOST)

680,02
2020SILVIA FERNANDEZ NAVARRO
31/01/2020

ASSISTÈNCIA CAP DE PROTOCOL A LA FIRA INTERNACIONAL DE TURISME (FITUR) DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID I PRODUCTES TÍPICS DINAR DESPATX PRESIDENT PER VISITA CONSELLER DE TURISME DEL GB 16/12/19

47,30
2020SILVIA FERNANDEZ NAVARRO
31/01/2020

ASSISTÈNCIA CAP DE PROTOCOL A LA FIRA INTERNACIONAL DE TURISME (FITUR) DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID I PRODUCTES TÍPICS DINAR DESPATX PRESIDENT PER VISITA CONSELLER DE TURISME DEL GB 16/12/19

76,38
2020VICENTE ROIG TUR
31/08/2020

DESPESA SUPLIDA PER DINAR DE FEINA REUNIÓ PREPARATÒRIA AMB AGENTS SOCIALS PER IMPACTE CORONAVIRUS ALS SECTORS ECONÒMICS 11/03/20

39,50
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?