Despeses Suplides 2020

EXERCICINOMDATAMOTIUIMPORT
2020MARGARITA MARI TORRES
30/06/2020DESPESA SUPLIDA PER ADQUISICIÓ FUNDA IPAD PRESIDENT
79,51
2020FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA VILLEGAS
30/06/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´INNOVACIÓ A SMART CITY EXPO 2019 DEL 18 AL 20/11/19 A BARCELONA (APROVAT PER PLE DE 29/05/20 EXPT. TAO 6196Y)
77,76
2020FRANCISCO JAVIER SANTAMARIA VILLEGAS
30/06/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´INNOVACIÓ A SMART CITY EXPO 2019 DEL 18 AL 20/11/19 A BARCELONA (APROVAT PER PLE DE 29/05/20 EXPT. TAO 6196Y)
15,70
2020SANTIAGO MARI TORRES
31/05/2020TABAC PER PERSONES AMB RISC D´EXCLUSIÓ SOCIAL QUE UTILITZARAN ALBERG PROVISIONAL DURANT SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA COVID-19 (RESOLUCIÓ NÚM. 2020000404 DE 20/05/20)
1.380,00
2020MARIANO JUAN COLOMAR
31/05/2020TAXI PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ A LA CONSELLERIA DE TERRITORI DEL GOVERN BALEAR PER TRACTAR TEMES RELACIONATS AMB URBANISME 17/02/20 A PALMA
37,05
2020VICENTE ROIG TUR
31/05/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI D´ENVASOS LLEUGERS 26/02/20 A PALMA
15,44
2020VICENTE ROIG TUR
31/05/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI D´ENVASOS LLEUGERS 26/02/20 A PALMA
37,00
2020MARGARITA MARI TORRES
31/05/2020ADQUISICIÓ PRODUCTES DIVERSOS PER CELEBRACIÓ DIA DEL TURISTA 19/09/19 I PER DEPT. DE PRESIEDÈNCIA (APROVADES PER PLE DE 30/04/20)
70,00
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
31/05/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ CONVENI DELS SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS 2020, 07/02/20 I CANCEL·LACIÓ FIRA TURÍSTICA ITB BERLÍN 02/03/20 A PALMA
33,30
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
31/05/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ CONVENI DELS SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS 2020, 07/02/20 I CANCEL·LACIÓ FIRA TURÍSTICA ITB BERLÍN 02/03/20 A PALMA
77,00
2020SANTIAGO MARÍ TORRES30/04/2020ADQUISICIÓ TABAC PER PERSONES AMB RISC D´EXCLUSIÓ SOCIAL QUE UTILITZARAN ALBERG PROVISIONAL DURANT SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA COVID-192.304
2020SANTIAGO MARÍ TORRES30/04/2020ADQUISICIÓ TABAC PER PERSONES AMB RISC D´EXCLUSIÓ SOCIAL QUE UTILITZARAN ALBERG PROVISIONAL DURANT SITUACIÓ D´EMERGÈNCIA COVID-191.121,5
2020IGNACIO CASAS OLLE
31/03/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR A UNA REUNIÓ EN TRAGSA PER TRACTAR TEMES DEL PLA HIDROLÒGIC 11/03/20 A PALMA
53,40
2020IGNACIO CASAS OLLE
31/03/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR A UNA REUNIÓ EN TRAGSA PER TRACTAR TEMES DEL PLA HIDROLÒGIC 11/03/20 A PALMA
38,95
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA145,90
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA7,25
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA37,50
2020VICENTE MARI TORRES
31/03/2020ASSISTÈNCIA PRESIDENT LLIURAMENT PREMIS RAMON LLULL I MEDALLA D´OR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB 29/02/20 A PALMA7,25
2020CAROLINA ESCANDELL FERRER
31/03/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA INSTITUCIONAL SOBRE EL CORONAVIUS A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 09/03/20 A PALMA
31,90
2020CAROLINA ESCANDELL FERRER
31/03/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ INFORMATIVA INSTITUCIONAL SOBRE EL CORONAVIUS A LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM 09/03/20 A PALMA
16,55
2020SANTIAGO MARI TORRES
31/03/2020ASSISTÈNCIA COMISSIÓ INTERINSULAR DE PROTECCIÓ DE PERSONES MENORS D´EDAT 27/02 A PALMA
32,35
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT DEL GB SOBRE INSPECCIONS DE TRANSPORTS 21/02/20 A PALMA35,35
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE MOBILITAT DEL GB SOBRE INSPECCIONS DE TRANSPORTS 21/02/20 A PALMA47,45
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020ASSISTÈNCIA GRUP DE GESTIÓ I RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORTS 26/02/20 A MADRID8,55
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
31/03/2020ASSISTÈNCIA GRUP DE GESTIÓ I RECOLÇAMENT A LA COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORTS 26/02/20 A MADRID24,62
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/03/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ JURAT DE LA DISTINCIÓ CORNELIUS ATTICUS 2019, 26/02/20 A PALMA55,65

2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
31/03/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ JURAT DE LA DISTINCIÓ CORNELIUS ATTICUS 2019, 26/02/20 A PALMA14,60
2020MARIANO JUAN COLOMAR
31/03/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ A LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI 27/01/20 A PALMA36,50
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 20/02/20 A PALMA55,05
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 20/02/20 A PALMA8,20
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 27/02/20 A PALMA31,45
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020ASSISTÈNCIA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 27/02/20 A PALMA10,30
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020ASSISTÈNCIA VIDEOCONFERÈNCIA 19/02/20 PRIMERA SESSIÓ DEL GRUP IMPULSOR FULL DE RUTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 12/19 DE CONSULTES I PROCESSOS PARTICIPATIUS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB45,53
2020JAVIER TORRES SERRA
31/03/2020ASSISTÈNCIA VIDEOCONFERÈNCIA 19/02/20 PRIMERA SESSIÓ DEL GRUP IMPULSOR FULL DE RUTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PEL DESPLEGAMENT DE LA LLEI 12/19 DE CONSULTES I PROCESSOS PARTICIPATIUS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES IB22,77
2020VICENTE TORRES GUASCH
29/02/2020ASSISTÈNCIA PORTAVEU GRUP PSOE A FITUR 2020 DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID
6,15
2020VICENTE TORRES GUASCH
29/02/2020ASSISTÈNCIA PORTAVEU GRUP PSOE A FITUR 2020 DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID
41,09
2020VICENTE TORRES GUASCH
29/02/2020ASSISTÈNCIA PORTAVEU GRUP PSOE A FITUR 2020 DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID
69,70
2020JUAN MARI GUASCH
29/02/2020ASSISTÈNCIA ASSEMBLEA GENERAL DEL GRUP D´ACCIÓ LOCAL PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL I PESQUER 24/10 A FORMENTERA I ASSISTÈNCIA AL CONSELL AGRARI INTERINSULAR 22/01/20 A PALMA
29,76
2020VICENTE MARI TORRES
29/02/2020ASSISTÈNCIA PRESIDENT A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID24,29
2020VICENTE MARI TORRES29/02/2020ASSISTÈNCIA PRESIDENT A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID
189,10
2020VICENTE MARI TORRES29/02/2020ASSISTÈNCIA PRESIDENT A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID
40,56
2020MARGARITA MARI TORRES
29/02/2020LOCOMOCIÓ ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID
76,25
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
29/02/2020DESPESES SUPLIDES ASSISTÈNCIA FIRA PROFESSIONAL MADRID FUSION DEL 13 AL 15/01 A MADRID, FIRA FITUR DEL 22 AL 26/01 A MADRID, DINAR ASSEMBLEA SEGMENT ESTTRATÈGIC TURÍSTIC DE SALUT I BENESTAR 09/01, CÒPIES CLAUS PER ORDENANÇA NOVA ESCOLA DE TURISME
8,00
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
29/02/2020DESPESES SUPLIDES ASSISTÈNCIA FIRA PROFESSIONAL MADRID FUSION DEL 13 AL 15/01 A MADRID, FIRA FITUR DEL 22 AL 26/01 A MADRID, DINAR ASSEMBLEA SEGMENT ESTTRATÈGIC TURÍSTIC DE SALUT I BENESTAR 09/01, CÒPIES CLAUS PER ORDENANÇA NOVA ESCOLA DE TURISME
206,75
2020JUAN MIGUEL COSTA COSTA
29/02/2020ASSISTÈNCIA FIRA PROFESSIONAL MADRID FUSION DEL 13 AL 15/01 A MADRID, FIRA FITUR DEL 22 AL 26/01 A MADRID, DINAR ASSEMBLEA SEGMENT ESTTRATÈGIC TURÍSTIC DE SALUT I BENESTAR 09/01, CÒPIES CLAUS PER ORDENANÇA NOVA ESCOLA DE TURISME
178,90
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA
32,92
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA
125,25
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA
33,90
2020VICENTE ROIG TUR
29/02/2020ASSISTÈNCIA CONSELLER A LA FIRA FITUR DEL 21 AL 26/01/20 A MADRID, AIXÍ COM ADQUISICÓ MICRO MOVIL I FOAMS PRESIDÈNCIA
42,03
2020DANIEL BECERRA TORRES
29/02/2020ASSISTÈNCIA CURS "FORMACIÓN Y GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL" 03 I 04/12/19 A CASTELLÓ
20,75
2020DANIEL BECERRA TORRES
29/02/2020ASSISTÈNCIA CURS "FORMACIÓN Y GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL" 03 I 04/12/19 A CASTELLÓ
31,55
2020DANIEL BECERRA TORRES
29/02/2020ASSISTÈNCIA CURS "FORMACIÓN Y GUÍA PARA EL BUEN GOBIERNO LOCAL" 03 I 04/12/19 A CASTELLÓ
31,51
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ MINISTERI DE FOMENT DIA 16/01 I JORNADA DE TRANSPORTS I MOBILITAT NOMMON 21/01 A MADRID
111,13
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ MINISTERI DE FOMENT DIA 16/01 I JORNADA DE TRANSPORTS I MOBILITAT NOMMON 21/01 A MADRID
30,10
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020ASSISTÈNCIA DINAR CELEBRACIÓ ASSEMBLEA PROVINCIAL DEL SERVEI DISCRECIONAL DE VIATGERS DE BALEARS 18/12/19 A PALMA
15,95
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORT DE L´ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 10/12/19 A MADRID
49,50
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ COMISSIÓ DE DIRECTORS GENERALS DE TRANSPORT DE L´ESTAT I DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 10/12/19 A MADRID
42,75
2020ROBERTO ALGABA CANTERO
29/02/2020REUNIÓ CONVENI COL·LABORACIÓ AMB INSPECTORS DE PALMA PER TREBALLAR A EIVISSA ESTIU 2020 I REUNIÓ CONCESSIÓ LLICÈNCIES VTC 31/01/20 A PALMA
20,10
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020ASSISTÈNCIA AL PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 23/10/19 A PALMA
19,90
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020ASSISTÈNCIA AL PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 23/10/19 A PALMA
10,65
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020ASSISTÈNCIA AL PLE DE L´ASSEMBLEA BALEAR DE L´ESPORT 23/10/19 A PALMA
14,35
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020ASSISTÈNCIA GALA DE PREMIS GOLF 2019 31/01/20 I GALA DE RECONEIXEMENT DELS ESPORTISTES DESTACATS DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 01/02/20 A PALMA
38,30
2020SALVADOR LOSA MARI
29/02/2020ASSISTÈNCIA GALA DE PREMIS GOLF 2019 31/01/20 I GALA DE RECONEIXEMENT DELS ESPORTISTES DESTACATS DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 01/02/20 A PALMA
51,75
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA COMISISIÓ DE LA VIOLÈNCIA A L´ESPORT DE LES ILLES BALEARS 03/02/20 A PALMA
31,95
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA COMISISIÓ DE LA VIOLÈNCIA A L´ESPORT DE LES ILLES BALEARS 03/02/20 A PALMA
10,25
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA COPA DE SM EL REI DE VOLEY 2020 07/02 I ASSISTÈNCIA GALA DE L´ATLETISME BALEAR 2020 08/02/20 A PALMA
86,70
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA COPA DE SM EL REI DE VOLEY 2020 07/02 I ASSISTÈNCIA GALA DE L´ATLETISME BALEAR 2020 08/02/20 A PALMA
43,69
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA COPA DE SM EL REI DE VOLEY 2020 07/02 I ASSISTÈNCIA GALA DE L´ATLETISME BALEAR 2020 08/02/20 A PALMA
20,95
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA GALA DE RECONEIXEMENT DELS ESPORTISTES DESTACATS DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE NATACIÓ 01/02/20 A PALMA
28,13
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS FIRA INTERNACIONAL DE TURISME FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID
45,85
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS FIRA INTERNACIONAL DE TURISME FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID
73,70
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS FIRA INTERNACIONAL DE TURISME FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID
8,85
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA

27,60
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA
16,00
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA
6,10
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS A LA GALA DELS PREMIS ESPORTS IB 2019 EL 13/12/19 A PALMA
55,15
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB DIRECTORS INSULARS D´ESPORTS DELS CONSELLS DE LES ILLES I REUNIÓ JURAT PREMIS A L´ESPORT DE LES IB DIA 18/11/19 A PALMA
9,90
2020BONET SALVA FRANCISCO JAVIER
29/02/2020ADQUISICIÓ FUNDA TECLAT IPAD PER DIRECTOR INSULAR D´ESPORTS99,00
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020ASSISTÈNCIA COM A REPRESENTANT DEL CIE A LA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 18/12/19 A PALMA
34,30
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020ASSISTÈNCIA COM A REPRESENTANT DEL CIE A LA COMISSIÓ DEL CONSELL D´ADMINISTRACIÓ DE PORTS DE LES IB 18/12/19 A PALMA
6,75
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA
57,15
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA
46,25
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA
44,15
2020JAVIER TORRES SERRA
29/02/2020CONSELLER + DIRECTOR INSULAR INNOVACIÓ PER ASSISTÈNCIA REUNIÓ AMB CONSELLERA D´INNOVACIÓ DES GB, PER TRACTAR PUNTS VINCULATS AL PROJECTE SMART ISLAND I EDIFICI 209 SA COMA
5,00
2020ARMANDO TUR MOLINA
29/02/2020PER ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID CAP DE PREMSA
8,00
2020ARMANDO TUR MOLINA
29/02/2020PER ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID CAP DE PREMSA
52,85
2020ARMANDO TUR MOLINA
29/02/2020PER ASSISTÈNCIA FITUR DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID CAP DE PREMSA
169,99
2020
SALVADOR LOSA MARI
31/01/2020
ASSISTÈNCIA CONSELLER D´ESPORTS A FITUR 21 I 22/01/20 A MADRID
95,00
2020SALVADOR LOSA MARI
31/01/2020
ASSISTÈNCIA CONSELLER D´ESPORTS A FITUR 21 I 22/01/20 A MADRID
30,55
2020JAVIER TORRES SERRA
31/01/2020
ASSISTÈNCIA PREMIS AUTONÒMICS DE VOLUNTARIAT IB 2019 05/12/19 A PALMA
20,60
2020MARGARITA MARI TORRES
31/01/2020
PAGAMENT 4 ESCULTURES GUARDONATS AMB EL PREMI AL MÈRIT CIUTADÀ PER GALA DE LLIURAMENT DELS HONORS I DISTINCIONS DEL CIE (50 % PRESSUPOST)
680,02
2020SILVIA FERNANDEZ NAVARRO
31/01/2020
ASSISTÈNCIA CAP DE PROTOCOL A LA FIRA INTERNACIONAL DE TURISME (FITUR) DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID I PRODUCTES TÍPICS DINAR DESPATX PRESIDENT PER VISITA CONSELLER DE TURISME DEL GB 16/12/19
47,30
2020SILVIA FERNANDEZ NAVARRO
31/01/2020
ASSISTÈNCIA CAP DE PROTOCOL A LA FIRA INTERNACIONAL DE TURISME (FITUR) DEL 21 AL 24/01/20 A MADRID I PRODUCTES TÍPICS DINAR DESPATX PRESIDENT PER VISITA CONSELLER DE TURISME DEL GB 16/12/19
76,38
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?