Entitats públiques i privades

Dades bàsiques de les entitats públiques i privades en què té participació el Consell Insular d’Eivissa.

ENTITATS DEPENDENTS

 • Fires, Congressos i Esdevaniments d’Eivissa (FECOEV)
  Carretera Sant Antoni km 1
  Tel: 971 31 39 47
  http://www.fecoev.com/
 • Patronat d l’Escola De Turisme del Consell d’Eivissa
  Carrer de Bes, 9, 07800 Eivissa, Illes Balears
  Tel: 971 30 72 55
  http://www.escuelaturismo.org/


ENTITATS VINCULADES

 • Consorci Centre Balears Europa
  Carrer del Palau Reial, 17, 07001 Palma, Illes Balears
  Tel: 971 17 72 96
 • Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
  Plaza España 1
  Tel: 971397600
  email:
  ceph@eivissa.es
 • Consorci Insitut d’Estudis Baleàrics
   Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1º, Puerta 3 y 6 (Palma)
  Tel: 971 17 89 96
  http://www.caib.es/
 • Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assitencials de les Illes Balears
 • Pl de la Drassana 4  (Palma)
  Tel: 971177207 – Fax: 971176989
  http:// www.caib.es
 • Consorci de Reconversió Territoral i Paisatgística de l’illa d’Eivissa
  Avd. d’Espanya, 49, 4ª planta
  971 19 55 50 Email: paisatge@conselldeivissa.es
 • Consorci Mobilitat x Eivissa
 • Fundació Escola Superior d’Art dramàtic de les Illes Balears
  Carrer del Morer, 6, (Palma)
  Tel: 971 71 36 28
  http://esadib.com/
 • Fundació Promoció Esportiva d’Eivissa
  Teléfono de contacto: 971 195 502
  E-mail: fundacioesportiva@conselldeivissa.es

 •  Gestión urbanística de Baleares (GESTUR BALEAR)
  Avinguda d’Alexandre Rosselló, 13 B, piso 1º
  Tel: 971 20 43 11
  http://www.gesturbalear.com/
 •  Institut Balear de la Dona
  Carrer d’Aragó, 26, 07006 Palma
  Tel: 971 17 89 89
 • Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
  Carrer des Tren, 99 (Inca)
  Tel: 971 78 73 33
  https://soib.es/
 • Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i Federació d’Entitats
  C / General Riera, 111 (Palma)
  Tel: 971 76 09 11
  https://www.felib.es/
 • Locals de les Illes Balears (FELIB)
  Carrer del General Riera, 111, 07010 Palma
  Tel: 971 76 09 11
  https://www.felib.es/ca
 • Fons Pitiús de Cooperació
  Carrer de l’ Arxiduc Lluís Salvador
  Tel: 971 39 02 98
  http://fonspitius.org
 • Associació “Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera (LEADER).
  Av. de Espanya, 49, 3a planta
  Tel: 971 19 54 90 Email: info@leadereivissaiformentera.com
  http://www.leadereivissaiformentera.com/
 • Patronat Municipal de Música d’Eivissa
  Av. de Ignacio Wallis, 26
  Tel: 971 31 00 61 email: patronatdemusica@eivissa.es
  www.eivissa.es/musica
 • Patronant Municipal del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa
  Zona Dalt Vila, Ronda de Narcis Puget Viñas
  Tel: 971 30 27 23
  https://www.eivissa.es/mace/
 • Aliança Mar Blava
  Email: info@alianzamarblava.org

 

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?