Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa

És competència del Consell Insular d’Eivissa el foment del teatre i el desenvolupament i la promoció de tota classe d’activitats teatrals.

El Ple del Consell Insular d’Eivissa de data 30 de juliol de 2010 va aprovar la creació de l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa, per impartir ensenyaments d’art dramàtic adreçats a la iniciació i a la formació de joves en aquestes arts. A més, es pretén preparar els i les estudiants per accedir als corresponents estudis superiors i oferir una formació contínua per a tota la gent amb inquietuds escèniques i interès en l’àmbit i en la pràctica teatrals.

La intenció del Consell Insular d’Eivissa és continuar amb els cursos de l’Escola d’Art Dramàtic d’Eivissa i a la vegada començar el procediment per demanar el reconeixement d’aquesta escola dins dels requisits establerts a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2007.
Amb la intenció de buscar el reconeixement del Govern de les Illes Balears per als estudis impartits en aquesta escola, s’ha fet una programació que recorri totes les matèries necessàries per obtenir una formació teatral adequada, amb un total de 350 hores repartides en dos cursos, de 140 i 210 hores respectivament, adreçats a persones majors de 16 anys.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?