Escoletes

Actualment hi ha tres centres autoritzats dependents del Consell Insular d’Eivissa que imparteixen el primer cicle d’educació infantil (0-3 anys): una escoleta a Sant Antoni de Portmany (ses Païsses), una a Eivissa (Cas Serres) i una altra a Santa Eulària des Riu (Es Fameliar).

La línia pedagògica i l’organització d’aquestes escoletes parteixen dels drets dels infants a rebre una educació que respecti les seues característiques i necessitats (físiques, psíquiques, afectives, emocionals, personals, intel·lectuals, socials, etc.).

Les escoletes són centres educatius dependents del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del CIE i es regulen per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE 106, de 04-05-2006), el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB 63, de 08-05-2008), el Decret 78/2008, d’11 de juliol, pel qual es modifica el Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 100, de 19 de juliol), el Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB 92, de 02-07-2008) i el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB 169, de 04-12-2008). Els documents del centre concreten i organitzen aquesta normativa mencionada.

ESCOLETES DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA

ESCOLETA INFANTIL PÚBLICA DE CAS SERRES D’EIVISSA
carrer de Felip Curtoys i Valls, números 4-6
Cas Serres, Eivissa
telèfon: 971 390 369
fax: 971 307 933
e-mail: escoleta_casserres@conselldeivissa.es

ESCOLETA INFANTIL PÚBLICA ES FAMELIAR DE SANTA EULÀRIA
carrer de l’Historiador Josep Clapés, s/n
Santa Eulària des Riu
telèfon: 971 339 757
fax: 971 331 887
e-mail: escoleta_esfameliar@conselldeivissa.es

ESCOLETA INFANTIL PÚBLICA SES PAÏSSES DE SANTA ANTONI
carrer de ses Pruneres, s/n
ses Païsses, Sant Antoni de Portmany
telèfon: 971 804 142
fax: 971 348 288
e-mail: escoleta_sespaisses@conselldeivissa.es

HORARI (MOMENTS QUOTIDIANS)

Aquesta organització horària depèn del grup i de l’edat dels infants, ja que ha de respondre a les seues necessitats i ha de saber adaptar-se a les peculiaritats individuals per poder arribar a un horari compartit que respongui als interessos de les nenes i els nens del grup:

 • de 07.30 a 09.00 h: arribada dels infants (acolliment amb les educadores o educadors de torn)
 • de 09.00 a 09.30 h: benvinguda a l’aula (amb la seua tutora o tutor van a l’aula i es preparen per al matí)
 • de 09.30 a 10.30 h: assemblea, esmorzar i hàbits d’higiene
 • de 10.30 a 11.30 h: activitats a l’aula i/o en petits grups
 • d’11.30 a 12.00 h: pati
 • de 12.00 a 13.00 h: activitats de relaxació i hàbits d’higiene (preparació per anar a dinar o anar a casa)
 • de 13.00 a 14.00 h: dinar i hàbits d’higiene (preparació per anar a casa o a dormir)
 • de 13.45 a 14.30 h: sortida dels infants que no dormen
 • de 14.00 a 15.30 h: migdiada (moment de guarda i custòdia)

HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES

ENTRADA:

 • de 07.30 a 09.30 h

SORTIDA:

 • de 12.30 a 13.00 h (sense dinar)
 • de 13.45 a 14.30 h (dinar sense dormir)
 • de 15.00 a 15.30 h (dinar i dormir)
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?