Habitatge

Accedeix a tota la informació sobre les

IV Jornades sobre el Dret a l’Habitatge, del 30 de gener al 24 de juliol de 2019


Davant el greu problema d’accés a l’habitatge que vivim a la nostra illa, el Consell Insular d’Eivissa, ha decidit donar suport a les institucions competents en aquesta matèria (Govern Balear i ajuntaments) i posar en marxa la següent bateria d’iniciatives:

Des del primer moment vàrem fer les gestions necessàries per acollir, a la nostra seu del Consell, l’Oficina de l’Institut Balear d’Habitatge. Està a la 1a planta i roman oberta de 09.00 a 14.00 hores, de dimarts a divendres.

  • Mesa Insular del Dret a l’Habitatge

Reunir i implicar tots els sectors afectats per aquesta greu problemàtica que estam vivint a Eivissa, amb els alts lloguers d’habitatges era i és una necessitat clara per tractar de cercar solucions de forma conjunta: ajuntaments i els seus serveis socials, associacions que treballen per donar suport a les famílies que s’hi veuen afectades, entitats bancàries i altres actors locals del món empresarial i turístic, que també en pateixen les conseqüències, l’Agència Tributaria, la mateixa Oficina de l’IBAVI a Eivissa i altres sectors professionals de l’illa d’Eivissa. La primera Mesa va tenir lloc el 16 de maig de 2016. Des de llavors s’han anat organitzant diversos grups de feina: d’habitatge per a l’emergència social, amb les entitats bancàries i la Plataforma d’Afectades per les Hipoteques, que ens han permès seguir avançant per trobar solucions a la greu problemàtica que patim a l’illa, en matèria d’accés a l’habitatge.

  • Gestions per evitar desnonaments hipotecaris

Gràcies als compromisos adquirits amb les entitats bancàries, en el marc de la Mesa Insular del Dret a l’Habitatge, des de la Vicepresidència 1a i Conselleria d’Habitatge es gestionen directament tots aquells casos que ens arriben de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, és a dir, aquells processos de desnonament de primer habitatge per raons econòmiques sobrevengudes, aconseguint paralitzar desnonaments i activant el codi de bones pràctiques entre bancs i persones o famílies afectades.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?