Serveis de Territori

Horari d’atenció al ciutadà:
de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Segons l’article 17.2 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS), “Els consells insulars han de fomentar l’acció urbanística dels municipis i, en el cas que aquests no puguin exercir plenament les competències que els corresponen per la seva dimensió o per manca de recursos, els han de prestar assistència tècnica i jurídica suficient”.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?