Serveis en matèria de mobilitat

Redacció i aprovació de projectes.

Expedients de serveis (assistències tècniques i altres serveis).

Realització d’obres.

Expedients de subministrament.

Autoritzacions d’obres o activitats a executar a les zones de domini públic, reserva i protecció de les carreteres:
-Sol·licituds directes dels interessats.
-Sol·licituds dels Ajuntaments per obres municipals.
-Sol·licituds dels interessats traslladades pels Ajuntaments.
-Actuacions a realitzar a travesseres (art. 23.3 Llei 5/1990 de Carreteres de la CAIB).

Autoritzacions ús carreteres per a proves esportives:
-Sol·licituds a través d’Activitats Classificades del Consell d’Eivissa.
-Sol·licituds directes dels organitzadors de les proves.
-Sol·licituds a través dels Ajuntaments.

Autoritzacions per a realitzar filmacions o altres activitats per les quals s’hagi de tancar el trànsit de les carreteres.

Autoritzacions especials de circulació de vehicles:
-Sol·licituds de la prefectura local de trànsit d’Eivissa.
-Sol·licituds de la “Dirección General de Tráfico” (Madrid).

Emissió d’informes per expedients d’altres departaments del CIE.

Expedients de Responsabilitat Patrimonial.

Expedients sancionadors per infraccions en matèria de carreteres.

Expedients de reclamació de danys.

Informes relatius a dades i estadístiques de la xarxa de carreteres del Consell d’Eivissa.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?