Departament de Territori i Mobilitat

Comprèn l’activitat competencial pròpia del Consell d’Eivissa en relació amb les matèries d’ordenació del territori, inclòs el litoral, urbanisme i cèdules d’habitabilitat, control i disciplina urbanística i política del sòl; transport terrestre, aeri i marítim; infraestructures viàries, serveis tècnics de la insitució i cooperació local. Aquest departament també gestionarà els serveis propis del seu àmbit d’actuació prestats als diferents centres propietat del Consell d’Eivissa, especialment tot allò relacionat amb els terrenys de l’antic aquarterament de sa Coma que no siguin competència d’un altre òrgan.

Serveis en matèria de territori
Serveis en matèria de mobilitat

Competències de Territori
Competències de Mobilitat

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?