Perfil del Contractant

Accedeix des d’aquí al Perfil del Contractant amb el llistat de licitacions i la fase en la qual es troben, per tal d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació del Consell Insular d’Eivissa, tal com disposa l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?