Períodes d’actualització

Períodes d’actualització del Portal de Transparència

 APARTAT O SECCIÓ PERÍODE D’ACTUALITZACIÓ
Govern
President i equip de governPermanent
Alts càrrecs i personal eventual Permanent
Consell executiuSetmanal
Programa de governPermanent
Institució
Estructura orgànicaPermanent
Reglament d’Organització Interna Permanent
Vídeos i actes del PleMensual
Grups políticsPermanent
Departaments Permanent
Seus i horarisPermanent
Empleats públicsSemestral
Altres entitats del ConsellPermanent
Llei de ConsellsPermanent
Dades econòmiques
Pressupostos anualsAnual
Comptes anualsAnual
Contractes públicsMensual
ConvenisSemestral
Patrimoni del ConsellTrimestral
Campanyes de Publicitat Institucional Trimestral
Informació a la ciutadania
Catàleg de procedimentsPermanent
SubvencionsPermanent
Participació ciutadanaPermanent
Queixes i suggeriments Permanent
Sobre aquest portal
Quant costa el Portal de Transparència? Permanent
Períodes d’actualització del Portal Permanent
Preguntes molt freqüentsSetmanal
icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?