Política de privadesa

Les dades aportades per l’interessat s’utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracti.

Les dades personals seran recollides en un fitxer, la finalitat del qual és recollir les dades de les sol·licituds d’accés a la informació pública. L’òrgan responsable del fitxer és el Responsable TIC del Consell d’Eivissa, i l’adreça on l’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el mateix és Av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa, de la qual cosa s’informa en compliment de l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En cap cas les referides dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers, si no és amb el consentiment inequívoc de l’afectat, o en els supòsits previstos en els articles 6.2 i 11.2 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?