Sergi Sorà

Sergi Sorà Pascual

Secretari tècnic d’Economia, Hisenda, Indústria i Comerç

971 19 59 00


Biografia:

Llicenciat en dret per la Universitat de València, especialitat dret privat. Té el Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) expedit per la Universitat de les Illes Balears. Va treballar en el torn d’ofici civil i penal com a lletrat en assistències al detingut i procediments abreujats . Va ser gestor en FREMAP, Mútua d’Accidents i Malalties Professionals de la SS . Funcionari de carrera per oposició des de juny de 2006 al Consell. Adscrit provisionalment al lloc de treball de cap de Secció del Departament d’Intervenció des de l’1 d’octubre del 2009.


Salari, renda i patrimoni

icon_bustia

QUEIXES I SUGGERIMENTS

icon_faqs

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

icon_cost

QUANT COSTA AQUEST PORTAL?